Länder i Persiska gulfen

EU har sedan 2002 förhandlat om ett frihandelsavtal med länderna inom Gulf Cooperation Council (GCC) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten). Det är ett brett avtal som förhandlas där inte bara avveckling av tullar ingår, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling och konkurrens. År 2008 sköts förhandlingarna upp tillsvidare.

Bakgrund

För närvarande baseras det ekonomiska och politiska samarbetet mellan EU och GCC på EU-GCC samarbetsavtalet som varit i kraft sedan 1989.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies