Påverka inför förhandlingar om frihandelsavtal - EU-Nya Zeeland

EU har beslutat att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland. Inför förhandlingsstarten är det viktigt att fånga upp de svenska intressena. Har ert företag affärer med Nya Zeeland? Har ert företag export, import, direktinvesteringar eller finns ni på plats också i Nya Zeeland? Lämna era synpunkter och önskemål till oss på Kommerskollegium genom att fylla i kollegiets frågeformulär eller kontakta Kommerskollegiums utredare.

Förhandlingarna kommer att omfatta ett stort antal områden, bland annat tullar och tullprocedurer tjänstehandel, investeringar, tekniska handelshinder, offentlig upphandling, immateriella rättigheter och hållbar utveckling.

Kommerskollegiums frågeformulär finns på svenska och engelska.

Frågeformulär om Nya Zeeland på svenska

Frågeformulär om Nya Zeeland på engelska

Svaren och synpunkter från företag är en viktig del i det analysarbete som Kommerskollegium fått regeringens uppdrag att göra inför förhandlingarna ska starta. Analysen kommer utgöra underlag för Sveriges agerande och prioriteringar.

Kommerskollegium inbjuder även organisationer och företrädare för det civila samhället och arbetsmarknadens parter att inkomma med synpunkter. Länk till frågeformulär och information för organisationer m fl

Kontakt och information

freetradea...@kommers.se

Nya Zeeland

Andra konsultationer

Australien

Australien

Företag kan lämna synpunkter och önskemål inför EU:s förhandlingar om frihandelsavtal med Australien. Senast 15 september.

Chile

Frihandelsavtal Chile

Lämna synpunkter och önskemål inför EU:s förhandlingar med Chile om uppdaterat frihandelsavtal. Senast 31 augusti.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies