Mercosur

EU förhandlar för närvarande om ett frihandelsavtal med de fyra grundarna i Mercosur – Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. I slutet av juni 2019 kom parterna överens om en principöverenskommelse som tar avtalet ett steg närmare slutförhandling.

Läs principöverenskommelsen på EU-kommissionens webbplats

När de slutliga avtalstexterna är klara, ska de genomgå en juridisk granskning och översättas. För att träda i kraft behöver avtalet sedan godkännas av parterna.

Frihandelsavtalet kommer att öka transparensen och förutsägbarheten samt förenkla handeln mellan EU och Mercosur. Dessutom får svenska och europeiska företag inte diskrimineras på Mercosur-marknaden (och vice versa). Avtalet skapar även en ram för både bilateral och internationell samarbete mellan parterna när det gäller bland annat tekniska regleringar, djurvälfärd och miljö.

Viktiga delar i principöverenskommelsen

Sänkta eller borttagna tullar

Avtalet innebär att en stor del av handeln mellan EU- och Mercosur-länderna stegvis kommer att bli tullfri under 15 år. EU kommer att liberalisera 92 procent av all import, medan Mercosur liberaliserar 91 procent av all import.

Mercosur-länderna kommer att ta bort dagens höga tullar på bilar och bildelar, maskiner, kemiska produkter och läkemedel. Också tullarna på vin, alkoholhaltiga drycker, olivolja, choklad, kex och läsk kommer att tas bort.

EU kommer, under en tio årsperiod, att sänka tullarna på all import av industrivaror från Mercosur. På jordbruksprodukter och livsmedel kommer EU att ta bort tullarna på 82 procent av importen. För känsliga produkter som nötkött, griskött och etanol kommer tullarna att sänkas eller tas bort för endast begränsade volymer (så kallade tullkvoter).

De sänkta tullar som ges genom frihandelsavtalet gäller bara produkter som är producerade i något av partnerländerna (uppfyller ursprungsreglerna).

Förenklade tullprocedurer

Frihandelsavtalet förväntas leda till förenklade tullprocedurer och ökad transparens. Bland annat kommer Mercosur att öka transparensen kring licensprocedurer för import och export.

Enklare att etablera verksamhet och delta i offentlig upphandling

Avtalet förväntas också ge svenska företag bättre förutsättningar att etablera sig och tillhandahålla tjänster i Mercosur-länderna, även i sektorer som hittills har varit stängda, till exempel sjöfartstjänster. Dessutom ökar företagens möjlighet att delta i offentlig upphandling i Mercosur-länderna.

EU-provning och -certifiering godkänns

EU och Mercosur har kommit överens om att använda internationella standarder som bas för interna tekniska regleringar. För el- och elektronikprodukter kommer Mercosur-länderna att acceptera provning och certifiering som har utförts av EU:s organ (bedömning av överensstämmelse).

Samarbete på hälsoskydds- och hållbarhetsområdet

På hälsoskyddsområdet (så kallade sanitära och fytosanitära regler, SPS) innehåller avtalet bestämmelser om samarbete kring djurskydd och antibiotikaanvändning i djurhållning.

Avtalet inkluderar även bestämmelser om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det innebär bland annat att EU och Mercosur ska respektera och samarbeta i implementering av multilaterala avtal och konventioner, inklusive Parisavtalet.

Bakgrund

Förhandlingarna mellan EU och Mercosur började 1999 och har avbrutits och återupptagits flera gånger fram till 2016, då parterna kom igång med förhandlingarna igen.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies