Lämna synpunkter på handeln med Sydkorea

Om du har erfarenhet av handeln med Sydkorea och vill lämna synpunkter om problem, hinder, förbättringsåtgärder eller förslag kan du kontakta oss på freetradea...@kommers.se. Kommerskollegium har regelbunden kontakt med både Utrikesdepartementet och Europeiska kommissionen och har möjlighet att föra fram synpunkter som kan tas upp i de olika kommittéer eller arbetsgrupper som finns.

Kommittéerna och arbetsgrupperna ansvarar för att frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea fungerar, och ska hitta lösningar på eventuella problem och hinder som kan uppstå i handeln. De diskuterar även områden såsom hållbar utveckling och framtida regulativt samarbete, till exempel produktregler och standarder.

Tillbaka till huvudsidan: Frihandelsavtalet EU-Sydkorea

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies