Importera industrivaror från Sydkorea

Merparten av EU:s tullar på industrivaror från Sydkorea tog bort direkt när avtalet trädde ikraft. Resterande tullar på industrivaror har sedan dess tagits bort. Det innebär att samtliga industrivaror kan importeras in till EU tullfritt, under förutsättningen att ursprungsreglerna i avtalet uppfylls.
För att få tullfrihet måste produkternas ursprungsregler uppfyllas och rätt dokumentation måste skaffas fram. Läs mer om ursprungsreglerna och ursprungsbevis.

Läs mer om vilka dokument och krav som gäller för att importera till Sverige på Tullverkets webbplats

Tillbaka till huvudsidan: Frihandelsavtalet EU-Sydkorea

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies