Importera varor från Sydkorea

Merparten av tullarna på varor i handeln mellan EU och Sydkorea togs bort när avtalet trädde i kraft år 2011. Ytterligare tullar togs bort tre och fem år efter att avtalets ikraftträdande. Det innebär att även dessa varor är tullfria om produkternas ursprungsregler uppfylls.

För ett begränsat antal jordbruks- och fiskeprodukter är övergångsperioderna för tullavvecklingen längre än sju år. Vissa jordbruksprodukter, såsom ris, är undantagna från tullsänkningar genom avtalet.

Ta reda på vad som gäller vid import av:

Mer information

Läs om vilka dokument och krav som gäller för att importera till Sverige på Tullverkets webbplats

För att tullsänkningarna ska gälla måste ursprungsreglerna uppfyllas. Läs mer om ursprungsregler

 

Tillbaka till huvudsidan: Frihandelsavtalet EU-Sydkorea

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies