Flytta personal/affärsresor

Sydkorea har genom avtalet garanterat att företag från EU får ta med sig personal när de etablerar sig i Sydkorea. Avtalet täcker personrörlighet för affärsledare, managementpersonal, specialister, trainees och affärsresenärer. Sydkorea har dock gjort en del undantag, främst för trainees. Kontraktsanställda och egenföretagare omfattas för närvarande inte av avtalet.

Om du som företag tillfälligt vill sända personal till Sydkorea eller tillfälligt flytta personal från Sydkorea till Sverige ska du vända dig till de respektive ländernas migrationsmyndigheter. I Sverige kan du kontakta Migrationsverket för att ta reda på om arbetstagaren behöver ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige och ansökningsprocessen går till.

Tillbaka till huvudsidan: Frihandelsavtalet EU-Sydkorea

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies