Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea har varit i kraft provisoriskt sedan 2011 och ratificerades i december 2015.

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea innebär att en stor del av tullarna i handeln mellan parterna har tagits bort. Avtalet skapar också gemensamma och förutsägbara regler för tjänstehandel och investeringar och försäkrar att svenska företag kan delta i offentliga upphandlingar i Sydkorea. Hållbarhet är också en viktig del av avtalet.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies