Armenien

Förhandlingar om ett frihandelsavtal med Armenien slutfördes i juli 2013. Då Armenien beslutade sig för att istället söka medlemskap i tullunionen med Ryssland, Vitryssland och Kazakstan (den så kallade Euroasiatiska Ekonomiska Unionen) avstannade implementeringen av frihandelsavtalet, eftersom en del av de åtaganden som tullunionen medförde inte var förenliga med vad som avtalats med EU.

2015 inleddes förhandlingar mellan EU och Armenien om ett nytt politiskt ramavtal, som ska ligga till grund för relationerna med Armenien och ersätta ett liknande partnerskapsavtal som ingicks 1999. Det nya avtalet kommer inkludera handelsrelaterade komponenter på områden som bedöms vara förenliga med Armeniens medverkan i ovannämnda tullunion, och syftar till ett tillnärmande till EU:s regelverk. EU är Armeniens största handelspartner. Europeiska företag kan erhålla tullättnader för import av varor från landet genom GSP-systemet.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies