Malaysia

Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Malaysia startade i slutet av 2010. Det är ett omfattande avtal där inte bara avveckling av tullar ingår, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling, konkurrens och hållbar utveckling ska förhandlas. Trots att ambitionen var att slutföra förhandlingarna inom några år har läget varit inte så gynnsamt och parterna behöver fortfarande komma överens om en rad viktiga aspekter.

Bakgrund

Regionala förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), där Malaysia är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken då var att EU och ASEAN som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade istället EU att starta bilaterala förhandlingar med de ASEAN-länder som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam och Thailand. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att skapa ett avtal mellan EU och ASEAN som region.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies