Förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland inleds

EU inleder förhandlingarna om frihandelsavtal med Australien 2 juli och med Nya Zeeland senare i samma månad. Nu finns det möjlighet för företag att lämna synpunkter på vad som är viktigt att ta upp i förhandlingarna.

Avtalen ska hålla en hög ambitionsnivå och kommer att omfatta de områden som EU:s nyare frihandelsavtal täcker såsom varor, tjänster, ursprungsregler, offentlig upphandling, tekniska handelshinder, säkerhets- och hälsokrav i livsmedel och jordbruksprodukter, investeringar, immaterialrätt och hållbar utveckling. Däremot kommer bestämmelser om investeringsskydd inte att ingå.

Vill du ha kontakt med Kommerskollegium i frågor/synpunkter om Australien och de pågående förhandlingarna mejla freetradea...@kommers.se

 

 

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies