Ecuador

Frihandelsavtalsförhandlingar mellan EU och Andinska gemenskapen (Peru, Colombia, Ecuador och Bolivia) började 2007. Bolivia och Ecuador lämnade sedan förhandlingarna 2008 respektive 2009. År 2010 avslutade EU förhandlingarna med Peru och Colombia och avtalet tillämpas provisoriskt sedan 2013.

I november 2016 EU undertecknade parterna ett protokoll om anslutning av Ecuador till handelsavtalet med Colombia och Peru. Sedan 1 januari 2017 är frihandelsavtalet även ikraft mellan EU och Ecuador.

Nyckelprodukter för EU:s (och Sveriges) export kommer med tiden att importeras tullfritt (obegränsat eller inom en tullkvot) till Ecuador. Det gäller till exempel personbilar, alkoholprodukter, vissa mejeriprodukter och kött. Ecuador får förmånligt marknadstillträde till EU för viktiga exportprodukter – bananer, blommor, kaffe, kakao, frukter och nötter. Dessutom kommer EU att nästan helt liberalisera importen av industrivaror, fisk och fiskprodukter från Ecuador.

Förutom marknadstillträde täcker avtalet även tjänstehandeln och investeringar, offentlig upphandling, immaterialrätt och hållbar utveckling. När gäller tjänstehandeln ges europeiska företag bättre förutsättningar i Ecuador inom sektorer som är viktiga för EU, bland annat telekommunikation, finansiella tjänster, affärstjänster, miljötjänster, distributionstjänster samt etablering i icke-tjänstesektorer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies