EU:s frihandelsavtal i kraft

EU har idag frihandelsavtal med många länder. I vissa fall har investeringsdelen av avtalen inte börjat att tillämpas i avvaktan på beslut i respektive lands parlament. I listan markeras dessa länder där avtalen inte tillämpas fullt ut med en asterix.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies