Karibien (Cariforum)

Sedan år 2009 finns ett ekonomiskt partnerskapsavtal (Epa) ikraft mellan EU och ett antal länder i Karibien: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanska Republiken, Grenada, Guyana, Haiti (har inte ratificerat avtalet ännu), Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Saint Kitts och Nevis, Surinam samt Trinidad och Tobago. Epa-avtalet mellan EU och länderna, som tillsammans utgör Cariforum, omfattar förutom varuhandel även tjänster, investeringar, konkurrens, hållbar utveckling, ursprungsregler, handelsrelaterad immaterialrätt, offentlig upphandling och utvecklingssamarbete. 

En skillnad mellan Epa och EU:s övriga frihandelsavtal är att Epa innefattar ett samarbete där handelsliberaliseringar sker parallellt med biståndsinsatser. Detta för att bidra till att bygga upp en institutionell kapacitet för att förbättra ländernas förutsättningar att handla med EU.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies