Västafrika (ECOWAS)

EU har paraferat ett ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) med 16 västafrikanska stater som ingår i den ekonomiska gemenskapen för västafrikanska stater (ECOWAS) och i Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen (WAEMU). Länderna som tillsammans med EU ingår i avtalet är Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo. Avtalet kan träda ikraft när det ratificerats av alla parter.

I väntan på att det regionala avtalet med Västafrika ska träda ikraft ingicks ekonomiska partnerskapsavtal med Elfenbenskusten och Ghana. Avtalen med både Elfenbenskusten och Ghana trädde ikraft 2016.

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med Västafrika omfattar varor och utvecklingssamarbete. Avtalet kommer att ge ett ökat marknadstillträde på den europeiska marknaden för företag i Västafrika. För EU öppnar avtalet upp nya affärsmöjligheter och ökar rättssäkerheten för europeiska investerare i regionen. I avtalet ingår också möjligheten att i framtiden förhandla om hållbar utveckling, tjänster, investeringar och andra handelsrelaterade frågor.

En skillnad mellan EPA och EU:s övriga frihandelsavtal är att EPA innefattar ett samarbete där handelsliberaliseringar sker parallellt med biståndsinsatser. Detta för att bidra till att bygga upp en institutionell kapacitet för att förbättra ländernas förutsättningar att handla med EU.

Dokument

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies