Nytt frihandelsavtal mellan EU och Chile - var med och påverka innehållet

I höst kommer EU inleda förhandlingar om ett uppdaterat frihandelsavtal med Chile. Inför förhandlingsstarten är det viktigt att fånga upp de svenska intressena. Har ert företag affärer med Chile? Har ert företag export, import, direktinvesteringar eller finns ni på plats också i Chile? Lämna era synpunkter och önskemål till oss på Kommerskollegium genom att fylla i kollegiets frågeformulär eller kontakta Kommerskollegiums utredare.

Förhandlingarna kommer att omfatta ett stort antal områden, bland annat tullar och tullprocedurer tjänstehandel, investeringar, tekniska handelshinder, offentlig upphandling, immateriella rättigheter och hållbar utveckling.

Kommerskollegiums frågeformulär finns på svenska och engelska.

Frågeformulär om Chile på svenska

Frågeformulär om Chile på engelska

Svaren och synpunkter från företag är en viktig del i det analysarbete som Kommerskollegium fått regeringens uppdrag att göra inför förhandlingarna ska starta. Analysen kommer utgöra underlag för Sveriges agerande och prioriteringar.

Kommerskollegium inbjuder även organisationer och företrädare för det civila samhället och arbetsmarknadens parter att inkomma med synpunkter. Länk till frågeformulär för organisationer m fl

Sista dag för att lämna synpunkter: 31 augusti.

Kontakt och information

freetradea...@kommers.se

Chile

Andra konsultationer

Australien

Australien

Företag kan lämna synpunkter och önskemål inför EU:s förhandlingar om frihandelsavtal med Australien. Senast 15 september.

Nya Zeeland

Nya Zeeland

Företag kan lämna synpunkter och önskemål inför EU:s förhandlingar om frihandelsavtal med Nya Zeeland. Senast 15 september.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies