Chile.jpg

Chile

EU kommer under hösten inleda förhandlingar om ett nytt handelsavtal med Chile. Avtalet ska ersätta det nuvarande frihandelsavtalet som varit i kraft sedan 2002. Det nya avtalet ska bli mer omfattande och uppdaterat.

Fram till sista augusti 2017 hade företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på vad de anser vara viktigt att ta upp i förhandlingarna mellan EU och Chile. Synpunkterna utgör en del av Kommerskollegiums analys av svenska intressen som lämnas till regeringen inför att förhandlingarna ska börja. Företag och organisationer har dock alltid möjlighet att rapportera handelshinder eller lämna synpunkter till Kommerskollegium: freetradea...@kommers.se.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies