Centralafrika-CEMAC

År 2014 trädde ett preliminärt ekonomiskt partnerskapsavtal provisoriskt ikraft mellan EU och Kamerun. Avtalet ger tull- och kvotfrihet till EU för alla varor från Kamerun. Avtalet avskaffar också tullar och kvoter gradvis över 15 år på 80 procent av EU:s export till Kamerun. Förutom handel med varor omfattar avtalet också handelsrelaterat bistånd, institutionella frågor och tvistlösning. I avtalet ingår också möjligheten att i framtiden förhandla om andra handelsrelaterade frågor.

EU förhandlar för närvarande om ett ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) med Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon, Sao Tomé och Principe. De pågående förhandlingarna omfattar varuhandel, tjänster och investeringar, hållbar utveckling, konkurrens och regler för att underlätta handeln. Samarbetet om tekniska handelshinder och sanitära och fytosanitära normer förutses också.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies