Påverka inför förhandlingarna om frihandelsavtal - EU och Australien

EU har beslutat att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien. Inför förhandlingsstarten är det viktigt att fånga upp de svenska intressena. Har ert företag affärer med Australien? Har ert företag export, import, direktinvesteringar eller finns ni på plats också i Australien? Lämna era synpunkter och önskemål till oss på Kommerskollegium genom att fylla i kollegiets frågeformulär eller kontakta Kommerskollegiums utredare.

Förhandlingarna kommer att omfatta ett stort antal områden, bland annat tullar och tullprocedurer tjänstehandel, investeringar, tekniska handelshinder, offentlig upphandling, immateriella rättigheter och hållbar utveckling.

Kommerskollegiums frågeformulär finns på svenska och engelska.

Frågeformulär om Australien på svenska

Frågeformulär om Australien på engelska

Svaren och synpunkter från företag är en viktig del i det analysarbete som Kommerskollegium fått regeringens uppdrag att göra inför förhandlingarna ska starta. Analysen kommer utgöra underlag för Sveriges agerande och prioriteringar. Sista dag för att lämna synpunkter: 15 september.

Kommerskollegium inbjuder även organisationer och företrädare för det civila samhället och arbetsmarknadens parter att inkomma med synpunkter. Länk till detta offentliga samråd med frågeformulär för organisationer Sista dag för att lämna synpunkter: 31 augusti.

Kontakt och information

freetradea...@kommers.se

Australien

Andra konsultationer

Nya Zeeland

Nya Zeeland

Företag kan lämna synpunkter och önskemål inför EU:s förhandlingar om frihandelsavtal med Nya Zeeland. Senast 15 september.

Chile

Frihandelsavtal Chile

Lämna synpunkter och önskemål inför EU:s förhandlingar med Chile om uppdaterat frihandelsavtal. Senast 31 augusti.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies