Australien.jpg

Australien

EU har i juli 2018 inlett förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien. EU har inget tidigare handelsavtal med Australien. Avtalet kommer att omfatta handel med varor, tjänster, offentlig upphandling, investeringar, immateriella rättigheter.

Fram till 15 september 2017 hade företag och fram till 31 september 2017 hade organisationer möjlighet att lämna synpunkter på vad de anser vara viktigt att ta upp i förhandlingarna mellan EU och Australien. Synpunkterna utgör en del av Kommerskollegiums analys av svenska intressen som lämnats till regeringen inför förhandlingarna. Kommerskollegiums basutredning - Australien  hittar du här.

Företag kunde fram till 7 september 2018 lämna synpunkter direkt till EU-kommissionen om vad som är viktigt att ta upp i förhandlingarna: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=255.

Företag och organisationer har dessutom alltid möjlighet att rapportera handelshinder eller lämna synpunkter till Kommerskollegium: freetradea...@kommers.se.

Mer information om Australien och dokument om förhandlingar kan du hitta på kommissionens webbplats:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-australia-trade-agreement/

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies