Pågående förhandlingar

EU förhandlar för närvarande om frihandelsavtal med viktiga parter som USA och Japan. Förhandlingar med Filippinerna ska påbörjas. EU förhandlar även med Marocko och Tunisien. Förhandlingarna om ett avtal med Gulf Cooperation Council (GCC) (Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Bahrain och Oman) ligger på is sedan flera år tillbaka, men det finns fortfarande ambitioner om att sluta ett frihandelsavtal med dessa länder. Andra förhandlingar som går mycket trögt eller är suspenderade är de med Indien, Malaysia, Thailand och MERCOSUR (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay).

I vänstermenyn under denna sektion (Pågående förhandlingar), hittar du  ovan nämda frihandelsavtal som är under förhandling mellan EU och tredje länder.

Kommerskollegium tar gärna emot synpunkter eller uppgifter om handelshinder som borde tas upp i förhandlingarna. Om du har sådana uppgifter, eller frågor om förhandlingarna, kontakta Kommerskollegiums Frihandelsavtalsgrupp.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies