EU:s frihandelsavtal förenklar handeln

Frihandelsavtal sluts mellan länder i syfte att upprätta ett frihandelsområde där handeln länderna emellan liberaliseras (alltså underlättas). Liberaliseringen består av att bland annat tullar minskas eller avvecklas för varor med ursprung i frihandelsområdet. Förutom tullar omfattar EU:s frihandelsavtal även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster, investeringar och offentlig upphandling. Dessutom säkerställer avtalen en öppen, stabil och förutsägbar juridisk miljö. De bidrar till att skapa nya affärsmöjligheter och vidareutveckla handel och investeringar med olika länder eller regioner.

Vilka har EU frihandelsavtal med?

Eftersom Sverige är ett av EU:s medlemsländer sluter Sverige inte några egna frihandelsavtal utan EU:s frihandelsavtal gäller. EU har frihandelsavtal med många länder och förhandlar med ett stort antal andra.

En lång rad frihandelsavtal är redan ikraft, bland annat med Sydkorea, Peru, Colombia, Centralamerika, Chile, Mexiko Sydafrika och Östliga Partnerskapet (Moldavien, Georgien och Ukraina). Under rubriken "Avtal i kraft" i menyn till vänster hittar du de avtal som tillämpas antingen provisoriskt eller fullt ut.

Under de senaste åren har EU redan färdigförhandlat frihandelsavtal med bland annat Kanada, Singapore och Vietnam. Avtal som är färdigförhandlade men som inte är ikraft ännu återfinns till vänster under rubriken "Avslutade förhandlingar". I detta avsnitt finns även information om EU:s gransknings- och beslutsprocedur.

För närvarande pågår förhandlingar med ett antal länder som USA och Japan. Förhandlingar som inte är färdiga återfinns till vänster under rubriken "Pågående förhandlingar" oavsett om de är aktiva eller har pausats som till exempel förhandlingarna med Thailand.

Rubriken "Kommande förhandlingar" ger en bild av vilka förhandlingar som väntas under de närmaste åren.

För frågor om EU:s frihandelsavtal och förhandlingar kontakta Kommerskollegiums Frihandelsavtalsgrupp.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies