EU:s varuförordning

Syftet med EU:s varuförordning 764/2008 är att definiera de nationella myndigheternas och företagens rättigheter och skyldigheter när en myndighet vill avvika från principen om ömsesidigt erkännande och förbjuda en produkt som lagligen får säljas i en annan medlemsstat.

Myndigheten ska motivera ett förbud

Det är myndigheten som skriftligen ska fastställa varför produkten ska förbjudas. Om myndigheten vid ett beslut försummar att underrätta den ekonomiska aktören inom tjugo arbetsdagar anses varan lagligen saluförd.

Myndigheten ska anmäla beslut om förbud till Kommerskollegium

Myndigheter är också skyldiga att anmäla sådana beslut som gäller förbud av en produkt som redan säljs i en annan medlemsstat. Denna anmälningsplikt gäller såväl kommuner som statliga myndigheter, samt länsstyrelser. Anmälan ska omfatta information om kommunikation med den ekonomiska aktören och lämnas till Kommerskollegium, som är kontaktpunkt enligt varuförordningen.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies