sweden.jpg

Made in Sweden?

Vad krävs för att en produkt ska kunna märkas med Made in Sweden? Christopher Wingård, Kommerskollegiums expert på ursprungsregler, får ofta frågor från företag om detta. Så Christopher, vad är det som gäller?

– Det finns inga EU-krav på att produkterna måste vara märkta med Made in Sweden. Däremot kan enskilda länder ha krav. Det kan gälla livsmedel eller textilvaror till exempel. Som producent gäller det som alltid att ha koll på vad som gäller för just den egna produkten. I Sverige har vi inget krav på ursprungsmärkning.

Vart vänder sig företagen för att få reda på vad som gäller för produkten?

– EU-kommissionen har information om regler och vägledande riktlinjer. Men det kan ofta vara svårtolkat, mycket text och svårt att förstå. Så kontakta gärna ett tullombud eller oss på Kommerskollegium.

– Vi på Kommerskollegium kan hjälpa företag att hitta rätt info och tolka reglerna men vi gör aldrig själva bedömningen. Den biten måste företaget själv stå för.

Men om man som företag vill att produkten ska vara märkt med Made in Sweden även om det inte är ett obligatoriskt krav, vad gäller då?

– Då gäller att produkten ska ha genomgått en betydande sista bearbetning i Sverige. Det kan t ex vara så att företagets bearbetning av den importerade varan gör att slutprodukten får ett annat tullnummer. Men betydande bearbetning kan också innebära att en stor del av varans fabrikspris har tillförts i Sverige.

– Det räcker alltså inte att paketera om en vara och att sedan märka den med Made in Sweden. Det är inte en tillräckligt avancerad bearbetning. Tillverkningen måste både tillföra något som gör att värdet stiger och vara baserad på någon särskild teknik eller kunskap som företaget använder.

Upplever du att det är fler företag nu än tidigare som frågar om Made in Sweden-märkning?

– Nej, det är nog på samma nivå som tidigare. Frågan är ständigt aktuell. Många som vill märka sina varor gör det för att konsumenterna efterfrågar det. Men Made in Sweden kan också signalera kvalitet och därmed ge en konkurrensfördel.  

Mejla gärna frågor till Christopher Wingård eller Jonas Kasteng.

För den som vill läsa mer om märkning har EU-kommissionen samlat relevant lagstiftning, riktlinjer för vad en bearbetning kan innebära m.m. (Texten är enbart på engelska)

Länk till EU-kommissionen

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies