Bevisa varans ursprung

För att få sänkt tull måste varans ursprung kunna bevisas. Utan ett medföljande ursprungsbevis, ingen nedsatt tull. Detta gäller även ifall ursprungsbeviset är felaktigt ifyllt eller utformat. Reglerna för att bevisa varans ursprungs finns både i allmänna ursprungsregler och i ursprungsregler för frihandelsavtal.

Det finns ett par olika metoder för att bevisa ursprung:

Ursprungscertifikat - den vanligaste och mest traditionella metoden. Exportören fyller i ett särskilt certifikat som sedan stämplas och signeras av behörig myndighet. Certifikatet måste följa med varuförsändelsen.

Ursprungsdeklaration - kan användas av EU-exportörer med status som godkänd export. En ursprungsdeklaration består av en kort text som ställt ut på ett kommersiellt dokument som medföljer försändelsen, exempelvis en faktura.

REX (Registered Exporter System) - ett sysstem där exportörer ansöker om ett särskilt registreringsnummer i en elektronisk databas som sedan anges vid export inom frihandelsavtalsområdet.

Statement of origin/importers knowledge - ett system som liknar en ursprungsdeklaration. Systemet är nytt och kommer att finnas i nyare frihandelsavtal

I Sverige är det Tullverket som hanterar ursprungsbevis.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies