Vad är betydande bearbetning?

Det finns ett par grundmetoder för att bestämma vad en betydande bearbetning innebär. Var och en av metoderna kan användas fristående eller i kombination med varandra.  Metoderna används både för allmänna ursprungsregler som ursprungsregler i frihandelsavtalen.

Olika typer av varor har olika metoder för att bestämma urpsrung. Procentsatser kan också variera. Vilken regel som gäller beror med andra ord på vilket avtal som utnyttjas. Vilka är då de olika grundmetoderna för att bestämma ursprung på en vara?

Nummerväxlingsregel - varje vara kan klassificeras med en särskild tullkod enligt det så kallade harmoniserade systemet (HS-nummer). Nummerväxlingsregeln är uppfylld om en insatsvara/material byter tullkod när den bearbetas och blir en ny produkt.

Värderegel - en vara får ursprung om tillräckligt stor andel av produktens fabrikspris har tillförts inom frihandelsområdet. Regeln kan skrivas på två sätt, antingen sätts en maxgräns (i procent) för tillåten mängd icke- ursprungsmaterial eller för hur mycket regionalt värde som måste tillföras inom frihandelsområdet.

Särskilt tekniskt bearbetningskrav -  utgångspunkten är ett särskilt teknisk bearbetsningskrav baserat på produktens tillverkningsprocess. Vissa produkter, som exempelvis kemikalier, har en unik tillverkningsprocess där ett visst steg i processen kan vara ursprungsgrundande i sig. 

Helt framställd - produkter som tagits från marken, vattnet eller växt upp i landet har ursprung där. Regeln helt framställd används uteslutande för jordbruks- och livsmedelsprodukter.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies