Allmänna ursprungsregler

För att tillämpa handelspolitiska skyddsinstrument, utföra ursprungsmärkning eller få fram handelsstatistisk, måste man veta från vilket land eller region en vara kommer ifrån. I dessa fall används allmänna ursprungsregler (icke-preferentiella ursprungsregler) för att styrka ursprunget.

Hur ser de allmänna ursprungsreglerna ut?

EU:s allmänna ursprungsregler bygger på principen att om en vara i sin helhet framställs i ett land får varan ursprung i det landet. Om varan däremot tillverkas i två eller flera länder (eller innehåller material från flera länder) får den ursprung i det land där den genomgick den sista väsentliga bearbetningen. De allmänna ursprungsreglerna regleras i EU:s tullkodex (EEG nr.2931/92) och principen om sista väsentliga bearbetning etableras i artikel 24 i tullkodexen.

Allmänna ursprungsregler ingick i Uruguayrundan där WTO-medlemmarna beslutade att reglerna skulle harmoniseras. 1994 etablerades därför ett harmoniseringsprogram i WTO:s regi. Förhandlingarna om grundläggande principer för hur de allmänna ursprungsreglerna ska utformas globalt pågår fortfarande.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium deltar i harmoniseringsarbetet för de allmänna ursprungsreglerna, främst genom att bevaka förhandlingarna i WTO:s kommitté för ursprungsregler (CRO) och i WCO:s kommitté för ursprungsregler (TCRO). Allmänna ursprungsregler ingår också i tullkodexkommitténs ursprungssektion där kollegiet deltar. Förutom kommittéarbetet skriver Kommerskollegium även egna utredningar samt svarar på frågor om allmänna ursprungsregler.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies