tullbefrielser-sa-gor-man_webben.jpg

Ansök om tullbefrielser och tullkvoter

Nästa ansökningstillfälle

Sista ansökningsdag för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 januari 2021 är den 31 januari 2020.

Kontrollera om din vara kan komma ifråga

Du som vill ansöka om tullsuspension eller tullkvot för en vara ska först försäkra dig om att

  • det inte finns någon tillverkning inom EU (eller Turkiet) av identiska eller likvärdiga produkter, eller inte tillräckliga mängder av dessa
  • varan är en insatsvara till industrin inom EU och Turkiet
  • den tull som skulle ha tagits ut beräknas uppgå till minst 15 000 euro per år
  • varorna inte omfattas av ett ensamrättsavtal

Använd blanketterna i högerspalten

Du ansöker på blanketten (se länk till höger). Till blanketten ska du bifoga tekniska produktblad, specifikationer, broschyrer m.m. som tydligt visar varans beskaffenhet. Du ska även skriva under och bifoga en försäkran om att de importerade varorna inte omfattas av ett ensamrättsavtal. För detta finns också en särskild blankett (se länk till höger).

Ansökan skickar du med e-post till regist...@kommers.se eller till Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.

Ansökan är kostnadsfri.

För tullkvoter för fiskeriprodukter, kontakta Jordbruksverket.

Hur lång tid tar det att behandla en ansökan?

Inkomna ansökningar diskuteras i Europeiska kommissionens arbetsgrupp för tullfrågor av ekonomisk natur. Europeiska unionens råd fattar därefter beslut baserat på kommissionens förslag. Hela processen tar knappt ett år. Nya tullbefrielser och tullkvoter träder ikraft 1 januari respektive 1 juli varje år. Tullbefrielser är vanligen giltiga i fem år och tullkvoter ett år. Åtgärder ses dock regelbundet över vilket innebär att de kan upphävas under giltighetstiden eller förlängas.

Invändningar mot tullbefrielser och tullkvoter

Visar det sig att ett företag ansöker om tullbefrielse eller tullkvot för samma, liknande eller en ersättningsvara som ditt företag tillverkar, har du rätt att invända mot ansökan. Naturligtvis gäller även det omvända, att andra företag kan invända mot din ansökan. I samband med varje ansökningsperiod publicerar Kommerskollegium en lista över inkomna ansökningar. Om du anser att du tillverkar någon av dessa varor och att den aktuella tullbefrielsen kan påverka dig som producent, är du välkommen att kontakta Kommerskollegium.

Vid en invändning kontrollerar Kommerskollegium om invändningen uppfyller föreskrivna villkor och överlämnar den sedan till Europeiska kommissionen. Det ansökande företaget ska därefter ta kontakt med det invändande företaget för att närmare undersöka grunden för invändningen. Kvarstår invändningen innebär det normalt att ansökan om tullbefrielsen eller tullkvoten avslås.

Kontakta Kommerskollegium om du vill invända mot en ansökan alternativt mot en gällande tullbefrielse eller tullkvot.

Dokument

Blankett: 
Ansökan om tullbefrielse eller tullkvot

Blankett: 
Försäkran till ansökan om tullbefrielse eller tullkvot 

Anvisning: 
Så fyller du i ansökan om tullbefrielse eller tullkvot

Möjlighet till tullbesparing för ditt företag – tullbefrielser och tullkvoterMöjlighet till tullbesparing för ditt företag – tullbefrielser och tullkvoter

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies