Insatsvaror

En insatsvara är en vara som används i tillverkning av andra varor. Insatsvaror kan vara råvaror, halvfabrikat eller färdiga komponenter. Insatsvarorna kan vara både jordbruksvaror och industrivaror, men inte färdiga konsumtionsvaror.

Företag i Sverige, och i de flesta andra länder i EU, är beroende av importerade insatsvaror. EU:s ambition är att underlätta tillgången till insatsvaror för att främja de europeiska företagens konkurrenskraft.

EU har därför olika system som företagen kan använda sig av för att importerade insatsvaror ska omfattas av lägre tullar eller inga tullar alls. Det är företagen själva som ansöker om vilka varor de har behov av att importera mot en lägre tull.

De olika systemen kallas aktiv eller passiv förädling och tullsuspensioner och tullkvoter. Vilket system företaget ska använda sig av beror på vad som ska hända med de färdigproducerade varorna, om de ska exporteras till ett land utanför EU eller om de förväntas användas inom unionen.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies