Sanktioner mot Eritrea

Informationen senast uppdaterad 2017-08-14

Bakgrund enligt FN-resolution/EU-förordning
Eritrea anses ha underblåst konflikten i Somalia genom stöd till oppositionella väpnade grupper och inte efterlevt FNs uppmaningar att lösa gränstvisten med Djibouti.

Kommerskollegiums uppdrag
Regeringen har uppdragit åt Kommerskollegium att vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som åligger en sådan, i fråga om:

  • Tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, enligt artiklarna 5.1a, 5.1b, 5.2 och 6 i rådets förordning (EU) nr.667/2010 av den 12 juli 2010 om vissa restriktiva åtgärder mot Eritrea.

Uppdraget begränsar sig till frågor som rör de juridiska personer, enheter och organ som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser enligt artikel 4 i förordningen.

Några juridiska personer är i dagsläget inte listade.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar
Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommers.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies