virke_ryssland.jpg

Om virkeskvoterna

Rysslands inträde i världshandelsorganisationen (WTO) år 2012 innebar att de ryska exporttullarna för virke sänktes.

För gran och tall tillämpar Ryssland lägre exporttullar för en viss bestämd kvantitet (kvot). Inom kvoten ligger exporttullen för gran på 13 % och för tall på 15 %. De exporttullar som Ryssland tillämpar för export av gran och tall utanför exporttullkvoterna ligger betydligt högre.

EU har fått egna andelar av de ryska exporttullkvoterna för gran och tall. Fördelningen av EU:s kvotandelar sker i EU. För att få del av de lägre ryska exporttullarna för gran och tall måste importörer i EU ansöka om kvottilldelning hos EU:s medlemsländers behöriga myndigheter. I Sverige är det Kommerskollegium som är behörig myndighet.

Läs mer i Kommerskollegiums PM: Rysslands exporttullkvoter för gran och tall (PDF)

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies