Tullförhandlingar i frihandelsavtal

Liberalisering av tullarna på industrivaror ingår i förhandlingarna om bilaterala och regionala frihandelsavtal. Tullförhandlingarna gäller vilka industrivaror som ska omfattas av liberaliseringen och hur snabbt tullarna ska trappas ner till noll.

När det gäller industrivaror är det vanligt att merparten av alla varor ingår i avtalet och att dessa blir tullfria. Ibland förekommer det att tullarna enbart liberaliseras delvis. En förutsättning för att tullfrihet ska gälla vid importen är att de ursprungsregler som gäller i avtalet är uppfyllda.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies