Lägre tullar på industrivaror

Tullar är fortfarande ett hinder för handeln både i EU och i andra länder trots att tullarna på industrivaror har sänkts under lång tid. Lägre tullar på industrivaror är ett förhandlingsområde både i WTO och när det gäller bilaterala och regionala frihandelsavtal.

Industrivaror omfattar i huvudsak de varor som ingår i kapitel 25-97 i tulltaxan (HS-nomenklaturen) med några få undantag för de varor som räknas som jordbruksvaror. Fisk och fiskprodukter som återfinns i kapitel 3 och kapitel 16 i tulltaxan (HS-nomenklaturen) räknas också som industrivaror. Andra exempel på industrivaror är läkemedel, plaster, papper, textil, kläder, skor, mekaniska eller elektriska maskiner och apparater, IT-produkter, bilar, möbler.

Kommerskollegium arbetar aktivt med att förse Utrikesdepartementet med analyser och underlag inför och under pågående tullförhandlingar.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies