Licenskrav - textilvaror

Den 1 januari 2010 infördes en ny regim vid import av textilvaror med ursprung i Vitryssland. Läs mer i Licensmeddelande nummer 1 och 2, 2009.

Licenskrav gäller vid import av vissa textilvaror med ursprung i länderna:
- Vitryssland
- Nordkorea

Import av textilvaror från övriga länder är licensfria.

Ansök om importlicens

Ansök om importlicens genom att fylla i ansökningsblanketten till höger. Ansökan skickas i original tillsammans med de underlag som krävs till lic...@kommers.se eller Kommerskollegium, Licensärenden, Box 6803, 113 86 Stockholm

Vilket underlag som krävs framgår av informationsbladet om licenskrav som ni finner till höger. Informationsbladet anger bl.a. varu- och länderomfattning samt beskriver och förklarar de villkor som gäller för importen till Sverige/EU.

Vid import av textilvaror från Vitryssland och Nordkorea ska ett intyg (länk till höger) bifogas om att företaget inte sökt eller erhållit licens av aktuell kategori i ett annat medlemsland än Sverige.

Vi uppskattar tydliga markeringar på de bifogade dokumenten om sändningen avser exempelvis flera KN-nummer, för en smidigare hantering av era licensärenden.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies