Importlicenser - järn och stål

Den allmänna stålövervakningen av järn- och stålimporten för alla länder utanför EU utom Norge, Island och Liechtenstein återinfördes den 29 april 2016.

Använd er gärna av Tullverkets tulltaxa (länk till höger) för att säkerställa att de Taric-nummer ni angett inte är licensfria samt att de stämmer överens med de varor ni avser importera. Använd er också gärna av Tullverkets växelkurs.

Ansök om importlicens

Ansök om importlicens genom att fylla i ansökningsblanketten till höger. Ansökan kan skickas i original tillsammans med de underlag som krävs till lic...@kommers.se eller till: Kommerskollegium, Licensärenden, Box 6803, 113 86  Stockholm

Vilket underlag som krävs framgår av informationsbladet om licenskrav - järn och stål till höger. Informationsbladet anger bl.a. varu- och länderomfattning samt beskriver och förklarar de villkor som gäller för importen till Sverige/EU.

Vi uppskattar tydliga markeringar på de bifogade dokumentetn om sändingen avser exempelvis flera TARIC-nummer, för en smidigare hantering av era licensärenden.

Notera särskilt att licens inte behövs för järn- och stål om det gäller leveranser med en nettovikt av högst 2 500 kg. För TARIC-nummer som börjar på HS 7318 har gränsen höjts till en nettovikt av högst 5 000 kg. Undantag från licenskrav gäller per TARIC-nummer.

TARIC-numren för järn- och stålvaror har ändrats ett flertal gånger sedan stålövervakningen infördes. Vilka TARIC-nummer som i nuläget omfattas av övervakningen framgår av dokumentet "Stålövervakning varuomfattning" under Dokument i kolumnen till höger.

Med tanke på de många ändringarna kan det också vara bra att som importör kontrollera att TARIC-nummer som används finns i tulltaxan. Se Tulltaxan under Länkar i kolumnen till höger. Korrelationstabellen som också finns under Dokument kan hjälpa till att se vilka TARIC-nummer som har ändrats till nya nummer. Korrelationstabellen innehåller fler nummer än de som är föremål för övervakning.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies