Att söka licens - vanliga frågor och svar

Hur vet jag om det behövs söka licens?
– Gå in på licenssystemets första sida och fyll i land och varukod. Då får du besked direkt om du behöver söka licens.

Hur söker jag en licens?
– Gå in på licenssystemets första sida där du får bekräftat att du behöver söka licens och vad du behöver göra. Förutom licensansökan ska ni även bifoga kopia på orderbekräftelse, kontrakt eller proformafaktura. Om varorna inte köpts direkt i tillverkningslandet bifogas även ett tillverkningsintyg utfärdat av det producerande stål- eller aluminiumverket.

Notera särskilt att licens inte behövs för järn, stål eller aluminium om det gäller leveranser med en nettovikt av högst 2500 kilo. För TARIC-nummer som börjar på HS 7318 är dock gränsen en nettovikt av högst 5000 kilo. Undantag för licenskrav gäller per TARIC-nummer.

Hur länge är en licens giltig?
– En licens är giltig i fyra månader. Om sändningen är försenad eller om något annat händer så kan vi förlänga licensen i ytterligare fyra månader.

Hur får jag min licens?
– Om er sändning förtullas i Sverige utfärdas  en elektronisk licens med ett licensnummer som skickas till tullens datasystem och som ni refererar till vid införtullningen. Om ni förtullar er sändning i ett annat EU-land utfärdar vi en papperslicens som postas till er.

Min sändning innehåller flera olika varukoder, hur söker jag min licens?
– En licens gäller per varukod (TARIC-nummer) då nettovikten överstiger 2 500 kg. För TARIC-nummer som börjar på HS 7318 gäller detta då nettovikten överstiger 5 000 kilogram. Om er sändning innehåller flera olika varukoder ber vi er räkna ut vikt per varukod. Ni måste då göra en licensansökan per varukod även om varorna kommer i samma sändning.

Vårt företag importerar månadsvis x antal kilo aluminium, kan vi uppskatta kvantiteten och värdet för att söka om en licens?
– Nej, ett krav för att få en licens är att kunna påvisa en kopia på orderbekräftelse, kontrakt eller proformafaktura på det ni avser importera. En licens ska alltså motsvara det ni avser importera så exakt som möjligt, vilket ska kunna kontrolleras genom bifogade underlag med er licensansökan.

Jag har två separata sändningar som avser samma varukod, måste jag söka två licenser?
– Nej, så länge ni kan påvisa underlag på det ni avser importera kan ni summera flera sändningar på en licensansökan, förutsatt att sändningarna beräknas förtullas inom licensens giltighetstid. Om ni hellre vill ha en licens per sändning är det okej att söka på det viset också.

Finns det någon risk att jag eller mitt företag inte beviljas licens?
– Nej, alla som gjort en korrekt ansökan om licens för järn, stål och aluminiumprodukter kommer att få licens. Ansökan om licens ska göras för varje individuellt taricnummer.

Behöver jag söka licens för de varor som jag har i tullager?
– Ja, varor som finns i tullager omfattas också av licenskraven, men det bästa är att bara söka licens för den kvantitet du räknar med att ta ut ur tullagret under licensens giltighetstid, som är fyra månader. Om licensen tar slutsnabbare än beräknat söker du bara en ny licens.

Mitt företag har aldrig ansökt om licens tidigare. Var kan jag få mer information?
– Följ instruktionerna här. Är det ytterligare frågor så ring vår helpdesk på telefon 08-690 49 20. 

Varför behöver företagen ansöka om importlicens?
EU-kommissionen vill övervaka och få en snabb statistisk information.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies