Licensmeddelanden

Här hittar du de senaste licensmeddelandena från Kommerskollegium. Vill du se äldre, titta under rubriken Relaterat i högerspalten.

Licensmeddelande 1 2019
Licenskrav för vissa järn- och stålvaror tas bort

Licensmeddelande 1 2018
Allmän övervakning för aluminiumprodukter införs

Licensmeddelande 2 2017
Ändringar i licenskraven för järn- och stålprodukter

Licensmeddelande 1 2017
Ändring för 2017 års import av textilprodukter

Licensmeddelande 2 2016
2017 års import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea

Licensmeddelande 1 2016
Allmänna övervakningen för järn- och stålprodukter återinförs.

Licensmeddelande 1 2015
2016 års import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea 

Licensmeddelande 1 2014
2015 års import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea

Licensmeddelande 1 2013
2014 års import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea

Licensmeddelande 1 2013 (preliminär)
2014 års import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea

Licensmeddelande 2 2012
Allmänna övervakningen av järn- och stålprodukter upphör från 1 januari 2013

Licensmeddelande 1 2012 (preliminär)
2013 års import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea

Licensmeddelande 1 2011
2012 års import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea

Licensmeddelande 1 2010
2011 års import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea

Licensmeddelande 2 2009
2010 års import från Vitryssland och Nordkorea

Licensmeddelande 1 2009
Ändringar i licenskraven för textilvaror och stål från 1 januari 2010

Relaterat

Licensmeddelande 1 2008
Kvoter för 2008 import Nordkorea

Licensmeddelande 2 2008
Klassificering av bikinitoppar

Licensmeddelande 3 2008
Frågor och svar, import av teko från Kina

Licensmeddelande 4 2008
Import av järn och stål från Ukraina

Licensmeddelande 5 2008
Import av järn och stål från Ukraina

Licensmeddelande 6 2008
Brev med begäran om lösenord

Licensmeddelande 7 2008
Licenskrav på textil och konfektion från Kina slopas 2009

Licensmeddelande 8 2008
2009 års tekokvoter för import från Nordkorea 

Licensmeddelande 9 2008
Meddelande från kommissionen om textilimport från Kina 2009 

Licensmeddelande 10 2008
Ändring av licenskrav 1 januari 2009 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies