Importlicens för järn, stål och aluminium

Vill du importera järn, stål eller aluminium till EU kan du behöva en importlicens. Importlicens behövs för sådana varor för import från alla länder utanför EU utom Norge, Island och Liechtenstein. Undantaget gäller varor med ursprung i dessa tre länder.

I Sverige utfärdar Kommerskollegium importlicens för industrivaror. Alla regleringar är gemensamma för hela EU och de licenser vi utfärdar är giltiga i hela EU. Vår målsättning är att handlägga licensärenden inom fem arbetsdagar.

Behöver mitt företag importlicens?

Börja med att kontrollera om de varor ni tänker importera kräver licens. 

Vad behöver mitt företag göra för att kunna söka importlicens?

För ansöka om licenser behöver ni fylla i och underteckna en fullmakt.
Ladda ner blankett för ansökan om fullmakt

Fullmakten skickas till
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm

Den underskrivna fullmakten kan även skickas som inskannad pdf  till lic...@kommers.se. Bifoga ett utdrag ur bolagsregistret för att visa att firmatecknaren är behörig. Utdraget får inte vara äldre än tre månader. Alla företag måste göra detta. Skälet är att obehöriga inte ska få tillgång till det nya webbaserade licenssystemet. 

Fullmaktshavare (administratör) får rätt att söka licenser för företagets räkning. Fullmakthavare kan vara både anställda hos företag och/eller anställda hos ombud (speditör). Fullmaktshavaren får administratörsrättigheter i det nya systemet. Det innebär möjligheter att:

• Redigera företagets uppgifter
• Lägga till nya användare
• Redigera, inaktivera och aktivera användare

När Kommerskollegium har fått företagets fullmakt lägger vi upp administratör(erna) i det nya systemet. Vi skickar sedan ett e-postmeddelande till administratör(erna) med en länk där de får lägga in användaruppgifter och ange lösenord.

Vilka dokument krävs i ansökan om licens?

Vilka dokument som krävs för licensansökan framgår av denna sammanställning. Listan ger också en översikt över de varor som kräver licens.

Vi uppskattar att ni tydligt markerar på de bifogade dokumenten om sändningen avser exempelvis flera TARIC-nummer, för en smidigare hantering av era licensärenden.

Vilka växelkurser ska jag använda?

Använd er gärna av Tullverkets växelkurs som finns i tulltaxan.

Undantag - då behöver du inte söka licens

Licens behövs inte för järn, stål eller aluminium för leveranser med en nettovikt av högst 2 500 kg. För TARIC-nummer som börjar på HS 7318 är dock gränsen en nettovikt av högst 5 000 kg. Undantag från licenskrav gäller per TARIC-nummer.

Frågor och svar

Läs mer under Att söka licens - vanliga frågor och svar.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies