Tillgång till läkemedel

TRIPS-reglerna innebär att det ska gå att få patent på alla områden, inklusive läkemedel. Patent medför en ensamrätt till en uppfinning, såsom en ny medicin. Om inga likvärdiga produkter finns på marknaden skapar patentet därför en monopolsituation som kan bidra till höga priser. Samtidigt är patent i många fall en förutsättning för att företag och organisationer ska kunna ta risken att investera i forskning om nya läkemedel. Denna dubbla roll för immaterialrätten är en stor utmaning för WTO att hantera. Doha-deklarationen om TRIPS och folkhälsa är ett uttryck för detta.

Vid ministermötet i Doha 2001 antog WTO:s medlemsländer Doha-deklarationen om förhållandet mellan TRIPS och folkhälsa. Den säger att immaterialrätt spelar en betydande roll för att få fram nya läkemedel men också att det finns anledning till oro för patenträttens effekt på priser. Den betonar att TRIPS-avtalet både kan och ska tolkas och genomföras så att det främjar folkhälsa, i synnerhet när det gäller tillgång till läkemedel för alla. Alla länder har till exempel möjlighet att använda så kallade tvångslicenser för att importera livsviktiga mediciner om det kan förbättra hälsosituationen.

Den 30 augusti 2003 kom medlemsländerna överens om en ändring i TRIPS-avtalet för att göra det möjligt för länder att även exportera läkemedel under tvångslicens till länder med svåra folkhälsoproblem. Det var den första och hittills enda gången som ett WTO-avtal ändrats och det tilldrog sig stor politisk och medial uppmärksamhet.

Relaterat

Rapport: The WTO Decision on Compulsory Licensing

Sammanfattning på svenska: TRIPS och tillgång till läkemedel

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies