Ge input om immaterialrättsliga problem i länder utanför EU

Just nu finns möjligheter för företag att ge input till EU-kommissionen om immaterialrättsliga problem i länder utanför EU. Det kan handla om immaterialrättsskyddet i sig eller hur säkerställande av skyddet fungerar.

Syftet är att EU-kommissionen ska få en uppdatering om i vilka länder företag stöter på störst problem och därför prioriterat att arbeta för förändringar. Resultatet av lägesuppdateringen kan också bli en hjälp till företag som exporterar till eller på annat sätt kommer i kontakt med länder utanför EU.

Lämna dina synpunkter senast den 26 maj 2019 på EU-kommissionens webbplats

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies