Bilaterala och plurilaterala avtal

Immaterialrätt ingår oftast i EU:s bilaterala handelsavtal. Eftersom de flesta länder redan är bundna av TRIPS-avtalet, innehåller de bilaterala avtalen ibland regler som går längre än TRIPS-avtalet som är ett minimiavtal. Reglerna i EU:s bilaterala handelsavtal liknar i mångt och mycket varandra och karakteriseras ofta som TRIPS Plus just därför att de går längre än TRIPS-avtalets regler. Det kan till exempel handla om att områden som inte regleras i TRIPS, men som finns inom EU inkluderas.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies