Immaterialrätt utanför EU

Immaterialrätt ingår i EU:s gemensamma handelspolitik. Alla EU:s medlemsländer är bundna av TRIPS-avtalet, det multilaterala avtalet om immaterialrätt och handel. Dessutom har EU förhandlat fram handelsavtal med enstaka länder (bilaterala avtal) där immaterialrätt ingår. EU har även förhandlat fram ett plurilateralt avtal om säkerställandet av skyddet för immaterialrätter.

Förutom arbetet med de internationella handelsavtalen om immaterialrätt har EU så kallade Intellectual Property Dialogues med vissa länder. Det är samtal på politisk nivå som ofta involverar europeiska företag. Syftet med samtalen är att komma tillrätta med immaterialrättsliga problem.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies