Immaterialrätt inom EU


Gemensamma regler inom EU

För att förverkliga den fria rörligheten för varor och tjänster och skapa likartade spelregler har EU:s medlemsstater valt att skapa gemensamma regler på immaterialrättsområdet. Man brukar säga att vissa delar av immaterialrätten är harmoniserad inom EU. Detta gäller till exempel upphovsrätten och närstående rättigheter, varumärken, mönster (design) och geografiska ursprungsbeteckningar.

En ansökan istället för 28 kan ge skydd inom EU

På vissa områden finns också möjlighet att ansöka om skydd som gäller på ett enhetligt sätt inom hela EU. Denna möjlighet finns för varumärke (gemenskapsvarumärke) och mönster (gemenskapsmönster). Skillnaden är då att en enda ansökan räcker istället för att ansöka om skydd i varje enskilt land. Även på patentområdet finns vissa gemensamma regler som syftar till att skyddet ska gälla enhetligt och på samma sätt i fler än en medlemsstat. De flesta av EU:s medlemsländer har till exempel inlett ett fördjupat samarbete om ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol. Patentskyddet får då samma verkan i de medlemsstater som deltar i samarbetet.

Regler för hur skyddet ska säkras

Det immaterialrättsliga skyddet är viktigt för att främja innovation och kreativitet på den inre marknaden men det räcker inte med den ensamrätt som det immaterialrättsliga skyddet innebär. Lika viktigt för den fria rörligheten på den inre marknaden är att det immaterialrättsliga skyddet kan säkerställas. Därför finns EU-regler om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter (direktiv 2004/48/EG) som har genomförts i svensk lagstiftning. Direktivet, ofta kallat Ipred, fick stor medial uppmärksamhet i Sverige i samband med det svenska genomförandet.

Miniminivå av skydd även då det inte finns gemensamma EU-regler

Även på de områden där det inte finns några gemensamma regler på EU-nivå måste EU-länderna ha en viss miniminivå av immaterialrättsligt skydd i och med Världshandelsorganisationens (WTO) regler om immaterialrätt, TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Det finns också internationella regler om immaterialrätt i WIPO:s (World Intellectual Property Organization) konventioner.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies