fartyg.jpg

Grundläggande principer

De grundläggande principerna för förenklingar av handelsprocedurer är transparens, harmonisering, standardisering och förenkling. För att handelsprocedurförenklingar skall kunna förverkligas på bästa sätt krävs ett gott samarbete kring dessa principer mellan myndigheter och näringsliv, men även mellan olika myndigheter som är inblandade i handelskedjan.

  • Harmonisering - Harmonisering av tillämpade lagar och förordningar.
  • Förenkling - Förenkling av administrativa processer och dokument.
  • Standardisering - Standardisering av information och krav samt att använda IT-teknologi för att utbyta information effektivt.
  • Transparens – Information, krav och processer i samband med gränspassage ska vara klara och tydliga samt lättillgängliga för alla berörda.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies