Vilka produkter omfattas och vilka tullnivåer gäller?

På Europeiska kommissionens webbplats kan du hitta offentlig information om EU:s handelspolitiska skyddsinstrument (antidumpningsåtgärder, antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder).

Du kan i Europeiska kommissionens databas för handelspolitiska skyddsinstrument se om en viss produkt omfattas av en åtgärd eller om det pågår någon undersökning om att införa åtgärder. Du kan även kronologiskt följa processen av en viss utredning. Sök exempelvis på produktnamn eller produktens varukod (KN-nummer med 8 siffror). I denna databas hittar du även information om produkten tidigare omfattats av åtgärder som har upphört eller löpt ut. 

Tullverket har information om tullnivån

I Europeiska kommissionens databas finns information om alla tullsatser. Det kan dock i vissa fall vara enklare att hitta information om tullsatser via Tullverkets webbplats. Via tulltaxan.tullverket.se kan du direkt få information om hur stor tullsatsen är för närvarande för import av en viss produkt från ett visst land. Ange produktens varukod (nummer med 10 siffror) och varornas ursprungsland.

När det gäller handelspolitiska skyddsinstrument är det vanligt att det finns individuella tullsatser för import från olika företag i ett visst land. Genom att klicka på "tilläggskod" ser du vilket/vilka företag som berörs av en viss tullsats.

I tulltaxan.tullverket.se rapporteras även om det pågår någon undersökning om att införa handelspolitiska skyddsinstrument.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies