container.jpg

Anmäl handelshinder i länder utanför EU

Det finns flera sätt att anmäla handelshinder utanför EU. I Sverige kan anmälan göras till Kommerskollegium eller till utrikesdepartementet. Det går också bra att anmäla handelshinder till Europeiska kommissionens klagomålsregistrering i Bryssel. En handläggare på kommissionen tar då hand om ditt fall.

Om du har frågor som gäller handelshinder är du välkommen att kontakta oss:

E-post: regist...@kommers.se
Tel: 08-690 48 00.


Anmäla handelshinder till Kommerskollegium:
E-post: regist...@kommers.se


Anmäla handelshinder till Europeiska kommissionen:

Complaint register

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies