Protectionism21st.jpg

Protektionism på 2000-talet

Protektionism inom handelsvärlden är handelspolitiska åtgärder som skapats för att skydda ett lands inhemska produktion mot konkurrens från importerade varor eller tjänster. Det kan ta sig uttryck i exempelvis tullar, men består idag mest av olika så kallade icke-tariffära handelshinder. 

Kommerskollegium verkar för frihandel samt för fri rörlighet på EU:s inre marknad och bevakar bland annat protektionismens utveckling.

Nedan har vi samlat aktuellt informationsmaterial från Kommerskollegium:  

Kollegiets utredning om protektionism på 2000-talet

Ladda ner och läs Kommerskollegiums rapport Protectionism in the 21st century (finns endast på engelska) 

Filmer om rapporten

Se kort film om innehållet i rapporten Protectionism in the 21st century:

På svenska:


Öppna i nytt fönster: Protektionism på 2000-talet 

På engelska:

Öppna i nytt fönster: Protectionism in the 21st Century

Intervju med Per Altenberg om rapporten Protectionism in the 21st Century

Öppna i nytt fönster: Det här är protektionism - rapport från Kommerskollegium 

 

Kollegiets poddavsnitt om protektionism

Avsnitt 1 i Utrikeshandelspodden: "Just do it"
Om rädsla, glömska och handel som kretslopp. Och de hinder och tecken på protektionism som står i vägen. Med ämnesråd Per Altenberg.


Statistik kring protektionism

 

Infografer om protektionism:

 

 

 

 

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies