eu_flagga.jpg

Anmäl handelshinder inom EU

Anser du att en myndighet i något EU/EES-land hindrat dig från att ta tillvara dina rättigheter på den inre marknaden kan du vända dig till Solvit på Kommerskollegium. Vi försöker kostnadsfritt hjälpa dig att på enklaste och bästa sätt komma till rätta med problemet.


Anmälan om hinder kan göras direkt i Solvit-nätverkets gemensamma databas. Anmälningsformulär.

Solvit Sverige kan nås på sol...@kommers.se eller via telefon 08-690 48 00.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies