stop.jpg

Vad är ett handelshinder?

Handelshinder är alla typer av myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handeln med varor och tjänster vid import och vid export.

Sverige är en del av EU:s inre marknad, där fri rörlighet gäller för varor, tjänster, kapital och personer. Handelshinder på inre marknaden kan utgöras av nationella lagar och regler som begränsar de fria rörligheterna eller av att nationella myndigheter tolkar och tillämpar EU-regler på felaktigt sätt och därmed strider mot EU-rätten. En funktion som upprättats av EU-kommissionen för att lösa dessa hinder är Solvit och det svenska Solvit-centret finns på Kommerskollegium.

Handelshinder på marknader utanför EU kan exempelvis vara tullar, import- och eller exportrestriktioner, licenser, skatter och tilläggsavgifter, diskriminerande eller oskäliga produktbestämmelser. Sådana hinder kan lösas genom till exempel frihandelsavtalsförhandlingar eller annan dialog mellan länder.Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies