Offentlig upphandling i EU:s regionala och bilaterala handelsavtal

EU strävar efter att offentlig upphandling ska ingå i de bilaterala och regionala handelsavtal som EU sluter med tredje länder. Gällande de länder som redan är parter till GPA strävar man efter mer långtgående handelsliberaliseringar (GPA plus), exempelvis med Sydkorea, Kanada och USA. Offentlig upphandling ingår även i EU:s frihandelsavtal eller avtalsförhandlingar med mindre utvecklade länder som inte är parter till GPA, bland annat med Mexico, Chile, Colombia, Peru och Centralamerika.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies